Старобългарски речник
беꙁдѹшьнъ 
беꙁдѹшьнъ -ꙑ прил 1. Неодушевен, безжизнен боꙁ ваш того сътворт не могѫтъ. камень беꙁдѹшꙿно  кѹмр сѫште С 536.9 не жьрѫ кѹмремъ беꙁꙿдѹшънꙑмъ нъ богѹ свомѹ С 23.9—10 беꙁдѹшьно стьство. дѹшьнаа жвотънаа ꙁнесе С 495.25 2. Като същ. беꙁдѹшьнаꙗ ср мн τὰ ἄψυχα Неодушевените неща камень распаде сꙙ  т не ѹѭтъ. беꙁдѹшнаа двжꙙтъ сꙙ.  дѹшевьн не вѣрѹѭтъ С 485.20 Изч С Калка от гр ἄψυχος Нвб бездушен ОА ВА МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ НГер Срв бездушник Дюв ДА МлБТР ДА ДА МлБТР