Старобългарски речник
беꙁградьнкъ 
беꙁградьнкъ м Безотечественик, безродник не бѣ бо дꙿно отеьство стꙑмъ. дрѹгꙑ бо отъ ноѧ странꙑ бѣ. то како юже беꙁградьнкꙑ л ѧ нареемъ. л градьнкꙑ вьсеѧ въсел҄енꙑѧ С 84.1 Изч С Калка от гр ἄπολις Нвб Ø