Старобългарски речник
беꙁгодь 
беꙁгодь -ꙗ ср Неподходящо време, преждевременност вархъ вь беꙁгодь ї воꙁъвахъ. на словеса твоѣ ѹпъвахъ СП 118.147 Изч СП Калка от гр ἀωρία Нвб безгодие Срв безгодно МлБТР ЕтМл