Старобългарски речник
беꙁвѣрь 
беꙁвѣрь -ꙗ ср Безверие, неверие бже творье ... ꙇꙁгонѧ вꙿсѣко беꙁвѣре ꙇꙁ люде свохъ СЕ 44b 15—16 Изч СЕ беꙁвѣре Нвб безверие остар ОА ВА МлБТР ЕтМл БТР АР РБЕ НГер Срв безверен прил ДА