Старобългарски речник
беꙁврѣменьнъ 
беꙁврѣменьнъ -ꙑ прил 1. Който е извън времето, вечен мѣѩ вꙿ себѣ слово събеꙁнаѧльно ... беꙁврѣменъно. бесконеьно СЕ 67а 9—10 2. Преждевременен, ненавременен н моꙁѣте ꙁмѣнт беꙁъврѣменьноѭ съмрьтѭ С 86.30 Изч СЕ С Калка от гр ἄωρος беꙁъврѣменьнъ Нвб безвременен ОА ВА МлБТР ЕтМл БТР РБЕ безвременний остар НГер