Старобългарски речник
беꙁвньнъ 
беꙁвньнъ -ꙑ прил същ беꙁвньнъ, –ꙑ м ед ὁ ἀνεύϑυνος, ὁ ἀϑῷος Този, който е невинен, непровинен беꙁвньнꙑ акꙑ внънꙑ отъвѣштаватъ С 368.2—3 беꙁвнъна  правьдва не ѹб С 398.3 нъ беꙁвнънꙑѧ  правьдвꙑѧ мѫте С 398.1 Изч С беꙁвнънъ Нвб безвинен безвинний НГер