Старобългарски речник
беꙁбожьство 
беꙁбожьство ср Безбожие не мамꙑ цѣсарь раꙁвѣ к҄есара рѣшꙙ. отъметан беꙁ гон҄енꙗ. беꙁбожьство съ егуптъскꙑмъ ꙁъломъ С 435.18 Изч С Калка от гр ἀϑεΐα Нвб безбожество остар ВА НГер РБЕ безбожъство остар ВА