Старобългарски речник
атанал҄ь 
атанал҄ь -ꙗ м ЛИ Неясно име в СЕ вероятно Атанаил ꙁаклнаѭ тѧ дше ꙁълꙑ. бгомь саваотомь. ꙇ вꙿсѣмь вонъствомь аћлꙑ бжь. ꙇ атаналемь (Фърчек, с. 83 бел. 6 вм. ᾿Αδωναΐ, ᾿Ελωΐ добавя Ναϑαναήλ от молитвата на Григорий Назиански). бгомь вꙿседръжтелемь. ꙇꙁд отд СЕ 52а 10 Изч СЕ