Старобългарски речник
асѹръ 
асѹръ м МИ Ашур [Асур] — название на Асирия и асирийците по името на втория Симов син Асур [Бит 10.22] їбо і ѣсѹръ съ німі пріде. бꙑшѩ въ ꙁастѫпленіе сномъ лотовомъ СП 82.9 Изч СП Гр ᾿Ασσούρ От евр ’Aššūr ѣсѹръ