Старобългарски речник
асꙗнъ 
асꙗнъ прил от МИ Азиатски, който се отнася до провинцията Азия в Мала Азия мѫжь нѣкто отъ асꙗнꙑ ꙁемьѧ сꙑ. еѳер же нарцамъ ... ꙁде  свꙙтааго гра (!) дꙑ въ своѭ отьнѫ С 293.22 Изч С Гр [τῶν] ᾿Ασιανῶν