Старобългарски речник
асꙗ 
асꙗ ж МИ Азия — провинция в западната част на Мала Азия, в диоцеза Азия, префектура Изток, където са били разположени градовете Смирна, Ефес и Пергам ꙁдошꙙ протвѫ мѹ кнꙙꙁъ ... съ народомꙿ ... желаѭштемъ вдѣт хрстосова страстотрьпьца. прослѹт бо мѫенꙗ го ѹже по вьсе ас.  бъхма по вьсе вьсел҄енѣ обьтекло бѣаше С 117.7 ꙁд ꙁ града того  д въ асѭ. на мѣсто рекомо вул (!). же стъ пр мор С 235.28 мьнѣ бо повелѣно стъ т въ асѭ С 236.16 Изч С Гр ᾿Ασία Нвб Срв Азия