Старобългарски речник
асскъ 
асскъ -ꙑ прил от МИ Азиатски, който се отнася до провинцията Азия в Мала Азия с же же блꙁъ дꙗ. глагол҄емꙑ аполонъ. не отъ блѫда л род сꙙ. отъ женꙑ рекомꙑѧ лтѹс. не род л того въ пѹстꙑн҄ асстѣ посрѣдѣ дъвою дѫбѹ С 8.4 вьсѣхъ бѣ лѕ. отъ н҄хъ же навꙙште отъ елспонтъскꙑхъ.  отъ асскꙑхъ градовъ бѣахѫ С 201.21 Изч С Гр τῆς ᾿Ασίας [περὶ] τὴν ᾿Ασίαν