Старобългарски речник
асафовъ 
асафовъ прил притеж от ЛИ Асафов, на Асаф псаломъ асаафовъ СП 49.1 въ конець въ пѣніхъ пъсаломъ асафовъ пѣснь къ асурію СП 75.1 слава сѣдільно раꙁѹмъ асафовъ СП 77.1 Срв.СП 73.1 пѣснь пъсаломъ асафовъ СП 82.1 СП Гр τῷ ᾿Ασάφ асаафовъ