Старобългарски речник
арьнѣ 
арьнѣ -ꙗ м ЛИ Арней — име на управител в Калиопия, Партия по лѣтѣхъ же прнесенъ бꙑ въ манастꙑръ го. арьнѣ въ калопї старѣшнъствѹѧ. жвꙑ въ антохїстѣмъ велцѣмъ градѣ С 564.21 мже тъгда стратгѹ бꙑт томѹ арꙿнѣю. велкааго града прѣжде нареенааго. кон҄ь же тъ прведе въ манастꙑрь С 565.2—3 Изч С