Старобългарски речник
арханг҄еловъ 
арханг҄еловъ прил притеж Архангелов, на архангел потомь же  отꙿца свого арꙿхагꙿг҄еловꙑ рад благодѣт. обратвъ блага ѹгодьнка покаꙁа боу С 26.4 ономѹ же ѹвѣштавъшѹ сꙙ.  молтвѫ сътворвъ. отьнꙙ отъ н҄хъ невдѣнмъ арꙿхагꙿг҄еловомъ. да вьс бꙑвъшї подошꙙ вьслѣдъ го С 32.19 вьпл҄ь же  павьлъ кажетъ глагол҄ꙙ. въ повелѣн  въ гласѣ арꙿхагг҄еловѣ. въ послѣдн҄мъ трѫбьн. сьндетъ сь небесе С 372.19 Изч С От гр [τοῦ] ἀρχαγγέλλου арꙿхагг҄еловъ Нвб архангелов ОА НГер ЕтМл МлБТР РБЕ Срв Архангеловден ДА