Старобългарски речник
артемсь 
артемсь ж МИ Артемис — неидентифициран мост на р. Сава край античния гр. Сирмиум, наречен на името на богинята Артемида  гда прѣлѣꙁошꙙ мостъ рекомꙑ артемсь ... помол сꙙ глагол҄ꙙ сце. господ да отвръꙁѫтъ сꙙ небеса.  да прмѫтъ дѹшѫ раба твого С 254.13 Изч С Гр ῎Αρτεμις