Старобългарски речник
арменскъ 
арменскъ -ꙑ прил от МИ Който се отнася до Армения; арменски о нхъже многꙑ прносꙙтъ повѣст же  ѹправьнꙗ. вуꙁанꙿтст же  арменст отоц (!). ꙗже да не съ пръва повѣст насꙑштен сътворѫ. хотꙙ прѣмнѫ. та дна о н҄емъ съповѣдаѧ С 278.26 Изч С Гр [τῶν] ᾿Αρμενίων