Старобългарски речник
аре 
аре -ꙗ м ЛИ Арес — старогръцки бог на коварната война и отмъщението [в Рим отъждествяван с италийския бог Марс], син на Зевс и Хера анѳупатъ ... глагола къ блаженѹѹмѹ кодратѹ ... прстѫп къ асклпю  тъ тꙙ стьлтъ. ѹбо сꙙ вельства богъ  ... тръвельствънааго. ареа. псдона С 115.9 Изч С Гр ῎Αρης