Старобългарски речник
арамовъ 
арамовъ прил притеж от ЛИ Арамов, на Арам снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... арамовъ. ꙇорамовъ. есромовъ М Лк 3.33 З Изч М З Гр [τοῦ] ᾿Αράμ