Старобългарски речник
аравьскъ 
аравьскъ -ꙑ прил от МИ Арабски, който се отнася до Arabia Felix на южния край на Арабския пов [където е била държавата и земята Сава с център Мериб — дн. развалини в Йемен] цѣрі аравьстїі саво дарꙑ прінесѫтъ СП 71.10 Изч СП Гр [τῶν] ᾿Αράβων Нвб аравски остар ОА