Старобългарски речник
аравꙗ 
аравꙗ ж МИ 1. Камениста Арабия [Nedjed] — област в Близкия изток на юг от Палестина и на север от Arabia Felix агаръ бо естъ снѣ гора. еже въ равї (погр. вм. аравї, Мирчев, Кодов, с. 228, бел. в Индекса) E 27б 15 2. Арабия — римска провинция [по–късно византийска в диоцеза Изток, префектура Изток] между Палестина и Дамаск мⷺца ноѩⷠ҇ ҃ ж҃ страⷭ҇ стъⷯ҇ мⷱкь коꙁмꙑ  дамана оⷮ аравѩ А 127b 11 аламѹндарь сскъ. цѣсаръскꙑ санъ вьꙁьмъ ... де на аравѭ  на палестнъ С 291.27 Изч А Е С Гр ᾿Αραβία Нвб Аравия остар ВА