Старобългарски речник
аравскъ 
аравскъ -ꙑ прил от МИ Арабски; който се отнася до Арабия ї жівъ бѫдетъ дастъ сѩ емѹ отъ ꙁолъта аравііска СП 71.15 Изч СП Гр τῆς ᾿Αραβίας аравііскъ Нвб аравийски остар МлБТР ЕтМл Срв арабийски остар РБЕ