Старобългарски речник
аполоновъ 
аполоновъ прил притеж от ЛИ Аполонов, на Аполон повелѣ же вовода вьвест го въ храмъ аполоновъ  жрьт С 20.4  въшьдъ неьствꙑ анѳупатъ. въ цръквште аполоново. повелѣ првест стааго кодрата.  прокꙑѧ С 114.26 пршъдъшѹ же нѣкомѹ комтѹ. въ странꙑ лаодк҄скꙑѧ.  вьшъдъ въ градъ вьꙁскааше мѣстъ црькъвштънꙑхъ. ждеже стоꙗше капште аполоново С 220.22 Изч С Гр τοῦ ᾿Απόλλωνος Нвб аполонов ОА ЕтМл