Старобългарски речник
аполонꙗ 
аполонꙗ ж МИ Аполония — град във Витиния [Мала Азия] блаженѹѹмѹ же кодратѹ повелѣ анѳупатъ кѹпно  съ нѣм. въслѣдъствоват въ аполонѭ С 114.24—25 Изч С Гр ᾿Απολλωνία