Старобългарски речник
антмъ 
антмъ [погр. А 145b 24] вж антпа