Старобългарски речник
андрѣовъ 
андрѣовъ прил притеж от ЛИ Андреев, на ап. Андрей прдѫ въ домъ смоновъ  аньдрѣовъ М Мк 1.29 З бѣ же флпъ отъ вѳсадꙑ отъ града аньдрѣева  петрова М Йо 1.45 З А СК Изч М З А СК Гр [τοῦ] ’Ανδρέου аньдрѣевъ ан(ь)дреовъ Нвб андреов остар ОА Андреев ден Андреев ФИ СтИл,РЛФИ Срв Андреевски ФИ Андрейчин ФИ СтИл,РЛФИ