Старобългарски речник
амосовъ 
амосовъ прил притеж ЛИ Амосов, на Амос снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... маттатевъ. амосовъ. наѹмовъ М Лк 3.25 З Изч М З Гр τοῦ ᾿Αμώς мосовъ