Старобългарски речник
аморꙗ 
аморꙗ ж МИ Амория [Амориум] — град и епископия във Фригия на юг от Песинонт въста ꙁълодѣ на крьстꙗнꙑ.  вꙿсꙙ воѧ своѧ ѹстровъ. на дрѹго лѣто на вьꙁлюбьнꙑ градъ къ аморї прде поплѣнт го хотꙙ С 56.15 Изч С Гр ’Αμώριον