Старобългарски речник
амасꙗ 
амасꙗ ж МИ Амасия — град, митрополитски център в Понт, Мала Азия [дн. във вилаета Сивас в Турция на брега на река ИшилИрмак] агрпъ ... повелѣ првест ї  нꙑ темньнкꙑ. къ градѹ команьскѹ.  тѹ мъ сѫдт. хотѣше бо скоро отт отъ амасѧ С 17.14 Изч С Гр ᾿Αμάσεια