Старобългарски речник
амасскъ 
амасскъ -ꙑ прил МИ Амасийски, който се отнася до град Амасия мⷺца апрⷧ҇ ... ҃ е҃ свⷳ҇номⷱ҇ка васліа еппа амасска А 146а 2 вовода же агрпъ вьлѣꙁъ въ амасїскъ градъ. съꙁъва старѣшнꙑ града С 17.6 Изч А С Гр [τῆς] ᾿Αμασείας [τῶν] ᾿Αμασέων амасїскъ амасскъ