Старобългарски речник
алкат 
алкат -алѫ -алеш несв 1. Гладувам, гладен съм тъгда отъвѣштаѭтъ  т глѭще. г когда тѧ вдѣхомъ алѫща. л жѧждѫшта л странъна л нага. л больна л вь темьнц. ꙇ не послѹжхомъ тебѣ М Мт 25.44 З А СК ꙁаблодішѩ (!) въ пѹстꙑні беꙁводьнѣ. пѫті града обітѣльнааго обрѣтѫ [!]. лаѭще і жѩждѫще. дша іхъ въ ніхъ ꙁнеможе СП 106.5 ꙇ алъкат бо маш.  жѧдат. ꙇ наготоват.ꙇ досажденѹ т бꙑват. ꙇ порѫганѹ. поношенѹ же  ꙇꙁгънанѹ СЕ 90а 24 2. Постя ћⷶ҇ аще кꙿто алъкат не можетъ. да споетъ к҃ псⷧ҇амъ.  ѕ҃. аще л не ѹмѣетъ. да дастъ цѧтѫ. аще л не матъ цѧтꙑ. то да оⷮ҇ брашъна еже матъ. да дастъ СЕ 103b 22 ћⷠ҇ аще кꙿто мъꙁдѫ вьꙁъметъ отъ кого. постт сѧ ꙁа нь. аще вѣдꙑ се сътворлъ естъ. да алъетъ ꙁа сѧ. елко  ꙁа оного. ꙇ еже естъ вьꙁѧлъ. да дастъ нщмъ СЕ 104а 3 дьнь крьстьнꙑ.  вьс веселмъ сꙙ.  аламꙑ отъ ꙁьла  оштамъ вьсе ѫтрьн҄е  вьнѣшьне С 430.27 онъ же тр дн алꙿкавъ  молтвѣ дно прлежавъ. цѣла раслабьнааго сътворвъ.  благословвꙑ . повелѣ свома ногама въ домъ го т С 518.21—22 3. Прич. сег. деят. като прил. алѧ πεινῶν Гладен, гладуващ [образно] да сповѣдѩтъ сѩ гю мілості его.  юдеса его сномъ лвемъ. ѣко насꙑтілъ естъ дшѫ тьщѫ.  дшѫ лаѫщѫ їсплъні благъ СП 106.9 4. Прич. сег. деят. като същ. алѫще м мн a) οἱ πεινῶντες Тези, които гладуват; гладните, гладуващите сътвор дръжавѫ мꙑшъцеѭ своеѭ. раста гръдꙑѩ мꙑслѭ срдца хъ ... алѫштѧѩ сплън благъ. ꙇ богатѧштѧѩ сѧ отъпост тъштѧ М Лк 1.53 З блажен ншт ѣко ваше естъ цстве бже. блажен алѫште нꙑнѣ ѣко насꙑтте сѧ. блажен плаѫште нꙑнѣ ѣко вьсмѣѭтъ сѧ М Лк 6.21 З А СК положілъ есі пѹстꙑнѭ въ еꙁера водьнаа.  ꙁемлѭ беꙁводьнѫ вꙑсходіща водънаа.  въселі тѹ лаѭщѩѩ. ї съставішѩ градꙑ обітѣльнꙑѩ СП 106.36 алꙿѫщтхъ въ пѹстꙑн. до сꙑтост кръмм бѣахѫ. а он въ гобнѣ вѣрꙑ. гладомь невѣрьствꙗ мьрѣхѫ С 398.22 b) Тези, които копнеят; копнеещите прен блажен алꙿѫштꙇ ꙇ жѧждѫшті правъдꙑ рад. ѣко т насꙑтѧтъ сѧ З Мт 5.6 А, СК. Срв. С404.21 М З А СК СП СЕ С Гр πεινάω νηστεύω ἀσιτέω алъкат лакат Нвб алкая остар книж РБЕ РРОДД Срв алча остар книж РБЕ алчащ, алчущ прил остар книж РРОДД