Старобългарски речник
александрскъ 
александрскъ -ꙑ прил от МИ Александрийски, от Александрия пршъдъшѹ бо мѹ отъ алеѯандрска града ... сповѣда сквьрꙿнънѫѭ своѭ хѹлѫ С 189.9 Изч С Гр [τῶν] ᾿Αλεξανδρέων алеѯандрскъ Нвб александрийски ОА ВА МлБТР ЕтМл Срв Александрийски ФИ СтИл,РЛФИ