Старобългарски речник
аеръ 
аеръ м Въздух да на вьскрѣшень свѣтъл сърѧщемъ . въсхꙑщаем. на облацѣхъ по аерѹ. егꙿда прдетъ съ небс СЕ 71а 12 сътрьпѣ. хъ пропꙙтъ бꙑт. да бѣсꙑ сѫштꙙѧ на аерѣ проженетъ С 482.11—12 Изч СЕ С От гр ἀήρ