Старобългарски речник
адъдвъ 
адъдвъ прил притеж от ЛИ Адиев, на Адий — един от прадедите на Христос съ ... снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... мелхевъ. адъдевъ. касамовъ М Лк 3.28 Изч М З Гр τοῦ ᾿Αδδί аддъдевъ