Старобългарски речник
адавовъ 
адавовъ прил притеж от ЛИ Адавов, на Адав — бащата на Исай, който съпътствал персийските мъченици Йона, Варахисий, Занида и др. по времето на сасанидския владетел Шапур [Сапор] II [309—379 г.] съпса же памꙙть стꙑхъ. саꙗ нѣкꙿто менемь. сꙑнъ адавовъ. отъ ꙁемьѧ сꙑ арꙁанінъскꙑ С 271.21 Изч С Гр [τοῦ] ᾿Αδάβου