Старобългарски речник
авраамовъ 
авраамовъ прил притеж от ЛИ Аврамов, на Аврам [Авраам] снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... ꙇсаковъ. авраамовъ. тарань М Лк 3.34 З лоно авраамово κόλπος [τοῦ] ᾿Αβραάμ Лоно Авраамово — в християнството и юдаизма място в задгробния живот, отделено за праведниците; рай влко гі бже нашъ ... молмъ тѧ. прм дшѭ раба твоего сего.  поко  на лонѣ аврамовѣ. саковѣ. ꙇѣковл СЕ 57b 23 Изч М З СЕ Гр τοῦ ᾿Αβραάμ аврамовъ Нвб авраамов книж остар ОА ВА РБЕ Срв аврамов, Аврамов ФИ СтИл,РЛФИ Аврамово МИ ПК,Пр. в им