Старобългарски речник
авраамл҄ь 
авраамл҄ь прил притеж от ЛИ Аврамов, на Аврам [Авраам] сь снъ авраамль естъ М Лк 19.9 З А сѭ же дъштерь аврамлѭ сѫштѫ М Лк 13.16 З А СК кънѩѕ людъсці събърашѩ сѩ съ бмъ авраамлемъ СП 46.10 владꙑка же пакꙑ рее агг҄елѹ. то како мꙙ вьмѣст сѣнь аврамьꙗ С 250.12—13 лоно аврамл҄е κόλπος τοῦ ᾿Αβραάμ Лоно Авраамово — в християнството и юдаизма място в задгробния живот, отделено за праведниците; рай ꙇ несенѹ бꙑт анћлꙑ на лоно аврамл҄е М Лк 16.22 З А СК гі бже нашъ ... раба твоего ѹсопъшааго. ѡ ѹпъвань вьскрѣшенѣ. на лонѣ аврамⷧ поко СЕ 57b 9 сѣмѧ аврамл҄е σπέρμα τοῦ ᾿Αβραάμ Потомците на Аврам; евреите вѣмь ѣко сѣмѧ аврамле есте М Йо 8.37 З А  аꙁъ ꙁдрал҄тѣннъ смъ. отъ сѣмене авраамьꙗ. племене веньꙗмнꙗ С 347.12 М З А СК Е СП СЕ С Гр τοῦ ᾿Αβραάμ аврамл҄ь авраамь аврамь