Речник на Патриарх Евтимий
ело  
ело ср (1) Чело; горната част от лицето на човек. таже рꙋкою творещⷷ крⷭть на елѣ,  на кр͠щенї.  въ с͠щенныⷯ  слѹжбаⷯ.  на ныⷯ мнѡгыⷯ, сце непщꙋете ѻс͠щат себе ИМ 170v.6