Речник на Патриарх Евтимий
цѣловане  
цѣловане -ꙗ ср (2) Целувка. // Целувката на мира – заключителното действие от Литургията на словото, символ на прошката. Дїакѡнъ: Въꙁлюбмь дрꙋгь дрꙋга, да едномышленїе сповѣмы.  по еже дат цѣлованїе, глаголеть дїаконь: Двер, двер. Мѫдростѫ вънмѣмъ СЙЗ 366.22 Дїакѡн: Въꙁлюбмь дрꙋгь дрꙋга, да едномыслїем сповѣмы.  по еже дат цѣлѡванїе глаголеть дїакѡн: Двер, двер. Мѫдростїѫ вънмѣмь ЛОглаш 378.13