Речник на Патриарх Евтимий
херѹвко  
херѹвко ср ед (4) „Херувимската песен“ – църковно песнопение. То̆ же сконавш сѧ, стоѫт кѹпно ѡбо, молѧще сѧ, херѹвїко(н) глаголѧще къ себѣ ЛЙЗ 295.31 Молтва, ѧже творть їере̆ о себѣ, пѣваемѹ херꙋвїкꙋ СЙЗ 364.9 Молтва, ѧже творть їере̆ ѡ себѣ, пѣваемѹ херꙋвкꙋ ЛОглаш 375.32 Същото значение и в ЛЙЗ 295.24.