Речник на Патриарх Евтимий
хротонсавъ  
хротонсавъ вж. херотонсавъ