Речник на Патриарх Евтимий
ѹтрѣшьнь  
ѹтрѣшьнь - прил (2) Утрешен, бъдещ. Пѡдвгь полага̆ вынѹ о своемь спасен крѣпькь, а не ѡтлага̆ ѹтрѣшнмѹ врѣмен Кипр 236.17. ѹтрѣшьнее Като същ. ср. ед. Утрешното, предстоящето, бъдещето. Въсегда днъшне дръж, ѹтрѣшне же господев ѡтсла̆ Кипр 236.8.