Речник на Патриарх Евтимий
ѹсънѫт  
ѹсънѫт -ѹсънѫ -ѹсънеш св (8) Заспя. // Прен. Умра. Сїа преꙁвтерѹ рекшꙋ къ аг͠гелѹ, въста отроѧ , кр(ъ)ств сѧ, пакы ꙋспе ѡ господ II Никод 224.19 ѹсъпъше Като прил. Починали, умрели. Ѻ въсѣх, же въ надежд въскръсенїа  жꙁн вѣныѧ  въ твоемь прѡбщенї ѹсѡпшх православных ѡт(ь)цъ  братї̆ нашх, помѣн, ловѣколюбе господ ЛЙЗ 287.29 ѹсъпъше Като същ. м. мн. Тези, които са починали, покойниците.  помѣн въсѣх ꙋсѡпшїх въ надежд въскр(ѣ)сенїа жꙁн вѣныѫ  ѹпоко̆ х СЙЗ 369.25  всѣм твом свѧтым, хже молтвам посѣт нас, боже,  помѧн всѣхъ прежде ꙋсопшх во надежд воскресенїа  жвота вѣнагѡ,  поко̆ хъ ЛОглаш 383.9  помѧн всѣхъ прежде ꙋсопшх во надежд воскресенїа  жвота вѣнагѡ,  поко̆ хъ Яков 325.14 съномь ѹсънѫт Вж. Мих 178.20 ИМ 173r.26 Филот 84.14.