Речник на Патриарх Евтимий
ѹстрашат  
ѹстрашат -ѹстрашаѭ -ѹстрашаеш несв (2) Плаша. овогда же раꙁлным мътанм тоѫ съмѫщааше ср(ъ)дце, овогда же въ ꙁъмїа, овогда же въ ѕвѣрѣ себе прѣтварѣѧ, тѫ ѹстрашааше Филот 86 ~сѧ Плаша се. Прѣсподне слы, протвные кр(ъ)стѹ, ꙋстрашают се нарьтаемаго ꙁнаменїа на въꙁдѹсѣ I Никод 213.9