Речник на Патриарх Евтимий
ѹреенъ  
ѹреенъ -ꙑ прил (1) Уречен, уговорен, определен. повелѣ въсѣмь армѣнѡⷨ постт се ѻ сконанї єгѻ.  пеаловат  сѣтоват на д͠нї ѹреⷱны въ лѣтѣ,  поⷭ тъ арцївꙋрцевь менова ИМ 171v.28