Речник на Патриарх Евтимий
ѹрарь  
ѹрарь -ꙗ м (2) Орар – част от богослужебното облекло на дякон. Таже прѣкланѣет сѧ дїакѡнъ къ свѧщеннїкѹ, дръжѫ въ рѫцѣ свое̆ стїхарь съ ꙋраремь ЛЙЗ 284.12 Благослов, владыко, стїхарь съ ѹраремь ЛЙЗ 284.13