Речник на Патриарх Евтимий
ѹмлено  
ѹмлено нареч (1) Смирено. Въ еднѫ же ѿ ноще на мл͠твѫ себе ѻбынѣ въдавш  рѫцѣ на нб͠ѡ ꙋмлено въꙁдѣавш, ꙁрⷮ нѣкоторое бжтⷭьвнѡ вдѣнїе Петк 77v.10