Речник на Патриарх Евтимий
ѹгльбнѫт  
ѹгльбнѫт -ѹгльбнѫ -ѹгльбнеш св (1) Потъна, затъна. скѹшающе єгѡ ꙗкоⷤ г͠а фарїсее,  хѻтеще єго єт въ слѻвесеⷯ. нь сльга неправда себѣ,  въ сѣт юже съкрыше ѹглъбоше ИМ 164v.13