Речник на Патриарх Евтимий
ѹгаснѫт  
ѹгаснѫт -ѹгаснѫ -ѹгаснеш св (2) Угасна. Сце ѹбѻ православныⷯ въꙁнесе се рѻгь, неьстїе же до конца ѹгасе ИМ 172v.30 Слѡва въсакомꙋ двженїю поощен, єже въ нас, ꙋгасшѹ, нже желателное въсако бѹдеть I Никод 216.18