Речник на Патриарх Евтимий
ѹвѧꙁнѫт  
ѹвѧꙁнѫт -ѹвѧꙁнѫ -ѹвѧꙁнеш св (1) Заплета се, омотая се. Сѹщаа на ꙁемл не въсхыща̆, сѣтꙿ бо над нм протежена сть,  ꙗко птца ѹвеꙁнеш Кипр 237.7.